mardi 30 novembre 2010

My blue veins.

Canon AV1(Kodak Tmax3200)

1 commentaire: